POSTUP PRACÍ V PROJEKTU (17)

    Pokračují zemní a zásypové práce, úpravy tererénu, zemní výkopové práce pro objekt B. Více ve fotogalerii, kde vidíte průběžnou fotodokumentaci.