POSTUP PRACÍ V PROJEKTU (21)

Probíhají zemní práce a napojení na čističku pro objekt B, finalizuje se napojení potrubí pro plyn a vodu pro objekty A, B. Dokončují se schody v apartmánech v objektu A.