POSTUP PRACÍ V PROJEKTU (30)

Práce na základové desce.