POSTUP PRACÍ V PROJEKTU (30)

Práce na základové desce se dokončují. V tomto týdnu začneme se ztraceným bedněním.