POSTUP PRACÍ V PROJEKTU (28)

Začali práce na Apartmánovém objektu B.