POSTUP PRACÍ V PROJEKTU (27)

Začali práce na Apartmánovém objektu B.